Hemsida  Etusivu  In English
× Hemsida    Etusivu    In English Företaget Personal Kontaktuppgifter
☰ Navi
Jurist Åbo

Att få uppehållstillstånd är inte lätt...
 

Vi tar hand om Dina utlänningsärenden.

Våra principer

- Vi tillvaratar efter vår bästa förmåga klientens intressen

- Uppdragen utförs med omsorg, noggrannhet och med skyndsamhet utan att förorsaka onödiga kostnader

- Vi upprätthåller och utvecklar vår yrkeskompetens och följer rättsutvecklingen

- Vi sparar miljön

Juridisk Byrå Vuorijoki Kb
Jurist Åbo

De uppdrag som anförtrotts oss fullgörs redbart och samvetsgrant.

Vi verkar självständigt och oberoende. Vi har dock ett relativt omfattande nätverk med samarbetspartners till vårt förfogande, om vår egen yrkeskunskap inte räcker till.

Vi står under tillsyn av justitiekanslern, tillsynsnämnden och rättegångsbiträdesnämnden.

Vårt normala pris är 200 euro per timme plus moms.

Om du föredrar den normala versionen av webbplatsen, vänd din telefon 90 grader.