Työsuhde ja tekijänoikeuden siirtyminen

Post Reply
Jari Vuorijoki
Posts: 84
Joined: Tue Jan 17, 2017 9:46 am

Työsuhde ja tekijänoikeuden siirtyminen

Post by Jari Vuorijoki » Sun Feb 05, 2017 8:52 pm

Tekijänoikeuslakiin ei sisälly yleisiä säännöksiä työ- tai virkasuhteessa luoduista teoksista.

Tietokoneohjelmista ja niihin välittömästi liittyvistä teoksista sekä tietokannoista on omat säännökset. Jos tietokoneohjelma ja siihen välittömästi liittyvä teos on luotu täytettäessä työ- tai virkasuhteesta johtuvia työtehtäviä, tekijänoikeus tietokoneohjelmaan ja teokseen siirtyy työnantajalle. Oikeudet korkeakoulun opetus- ja tutkimustyössä itsenäisesti toimivan tekijän luomaan tietokoneohjelmaan eikä siihen välittömästi liittyvään teokseen eivät kuitenkaan sotilasopetuslaitoksia lukuunottamatta siirry työnantajalle.

Tekijänoikeudellisesti lähdetään siitä, että tekijänoikeus syntyy teoksen luoneelle luonnolliselle henkilölle. Työoikeudellisesti taas työn tulokset kuuluvat työnantajalle. Työntekijä ja työnantaja voivat sopia tekijänoikeuden luovutuksesta. Oikeuksien luovutuksesta voidaan myös katsoa sovitun konkludenttisesti eli hiljaisesti.

Normaalisti tekijänoikeudet siirtyvät työnantajalle tämän tavanomaisen toiminnan edellyttämässä laajuudessa. Teoksen moraaliset
oikeudet jäävät pääsääntöisesti tekijälle.

Tekijänoikeusneuvosto on ottanut kantaa tekijänoikeuden siirtymiseen lausunnoissaan:

TN 2013:6, TN 2009:13, TN 2009:12 ja TN 2008:9

Myös lausunnoissa TN 2009:1, TN 2004:15, TN 2002:17, TN 1994:11 ja TN 1992:1 on käsitelty tekijänoikeuden siirtymistä työsuhteessa.

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest