Lisätyön tarjoamisvelvollisuus ja oppisopimus

Post Reply
Jari Vuorijoki
Posts: 84
Joined: Tue Jan 17, 2017 9:46 am

Lisätyön tarjoamisvelvollisuus ja oppisopimus

Post by Jari Vuorijoki » Sun Feb 05, 2017 5:14 pm

Korkein oikeus katsoi tapauksessa KKO 2017:4, että lisätyön tarjoamisvelvollisuuden kannalta oppisopimus ei periaatteessa poikkea muista työsuhteista ja työtä on tarjottava ensisijaisesti osa-aikaisille työntekijöille.

Työsopimuslain nojalla työnantajan tarvitessa lisää työntekijöitä työnantajan on tarjottava näitä töitä osa-aikatyöntekijöille, jos kyse on hänen osa-aikatyötä tekeville työntekijöilleen sopivista tehtävistä. Työnantajalta edellytetään lisäksi, että hän tarvittaessa järjestää koulutuksen, jos se työntekijän soveltuvuuteen nähden kohtuudella voidaan järjestää.

Lisätyön tarjoamisvelvollisuutta ei ole silloin, kun työsopimus on tehty työntekijän aloitteesta osa-aikaiseksi tai kun työntekijän muutoin on saattanut työnantajan tietoon, ettei ole kiinnostunut työajan lisäämisestä.

Korkeimman oikeuden ennakkopäätöksen KKO 2006:49 nojalla aiemmin lisätyöksi katsottavaa työtä hoitanut määräaikainen työntekijä rinnastuu ulkopuoliseen.

Työvoiman tarpeen ajoittuminen samaan aikaan tai maantieteelliset etäisyydet voivat vaikuttaa arvioon siitä, onko työ laadultaan sopivaa lisätyöksi. Tätä on arvioitu tapauksissa KKO 2010:5 ja TT 2015:14.

Työnantajalla on kunkin tarjolla olevan työtehtävän osalta todistustaakka siitä, että
  • työ ei laadultaan ole osa-aikaiselle työntekijälle sopivaa
  • työn tarjoaminen olisi työnantajan liiketaloudellisten tai tuotannollisten syiden vuoksi mahdotonta tai epätarkoituksenmukaista
  • työntekijä ei ole ollut kiinnostunut lisätyön vastaanottamisesta
Oppisopimukseen ei sovelleta työnantajan lisätyön tarjoamisvelvollisuutta, mutta lisätyön tarjoamisvelvollisuuden kannalta oppisopimukseen perustuva työsopimus voidaan lähtökohtaisesti rinnastaa muihin työsopimuksiin.

Tapauksessa oli myös kyse siitä, että työnantaja oli A:n äitiysvapaan aikana palkannut uuden työntekijän vakituiseen työsuhteeseen, ja siitä, oliko työnantaja myöhemmin syrjinyt työntekijää raskauden ja synnytyksen perusteella.

Post Reply

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest